TuDimeMission Statement

  • Upang ibigay ang pinakamabuting pagkakataon ng social presence na bumubuo ng pagkakakilanlan at sinisiguro at sana ay lumampas sa inaasahan ng mga user.
  • Upang magkaroon ng mga kawani ng TuDime na nakatuon sa de-kalidad na trabaho na may sukdulang layunin ng pagbibigay sa mga user sa buong mundo ng pinakamahusay na chat application kailanman.
  • Pagbutihin ang Kasiyahan ng Customer
  • Nakatuon sa pagtataguyod ng etikal, responsable, at epektibong komunikasyon.
  • Sikap na magbigay ng LIGTAS at LIGTAS na application ng komunikasyon sa lahat ng user.
  • Upang mas maiugnay ang populasyon ng mundo para maging mas masaya ang kapaligiran ng komunidad sa buong mundo.
  • Upang pigilan at sana ay pigilan ang mga user ng TuDime mula sa pagkapoot, kawalang-kasiyahan, pambu-bully, pornograpiya, pangungulila sa iba, human trafficking, sekswal na pagsasamantala, terorismo at iba pang mga kriminal na paglabag habang ginagamit ang application na ito.
  • Upang patuloy na maging bukas sa mga suhestiyon at ideya ng mga user ng TuDime sa walang katapusang paghahanap na maibigay sa mundo ang pinakamahusay na application ng chat.